Kas ir multimediji?

Kas ir multimediji?

Cilvēki informāciju uztver ar piecām dažādām maņām. Tas, cik ilgi un detalizēti cilvēks atcerēsies uztverto informāciju lielā mērā ir atkarīgs no tā, kura maņa tiek izmantota informācijas uztveršanai. Katram cilvēkam informācijas uztvere var atšķirties, taču pamatā cilvēki atceras aptuveni 20% no tās informācijas, ko redz un 30% no tās, ko dzird. Ja abas maņas tiek apvienotas, proti, informācija tiek pasniegta gan vizuāli, gan skaņas veidā, cilvēks var atcerēties ap 45% no visas informācijas, bet ja cilvēks arī šajā informācijas uztveršanas procesā aktīvi iesaistās pats, piemēram, veicot dažādus uzdevumus informācijas uztveršanas procesā, viņš var atcerēties ap 70% no visas informācijas. Tātad, apvienojot dažādas informācijas attēlošanas sistēmas, ir iespējams panākt, ka cilvēki daudz efektīvāk uztver sniegto vēstījumu. Tieši tāpēc, arvien plašāk komunikācijā tiek izmantoti multimediji.

Multimediji ir informācijas attēlošanas sistēma ar vairāk nekā vienas vides palīdzību. Tas nozīmē, ka papildus tradicionālajam informācijas pasniegšanas jeb komunikācijas veidam – tekstuālajai informācijai – tiek izmantota arī grafiskā, audio, video un interaktīvā informācija. Šie komunikācijas veidi var tikt savā starpā kombinēti, padarot kopējo informācijas apjomu vieglāk uztveramu un efektīvāku vajadzīgā vēstījuma nodošanai.

Multimediju izmantošana dažādās jomās ir kas samērā jauns. Līdz pat deviņdesmito gadu vidum multimediji netika plaši izmantoti. Kaut gan dažādas multimediju formas pastāv jau sen, tā laika ierīces nebija piemērotas pilnvērtīgai multimediju failu veidošanai un translēšanai. Līdz ar datorzinātņu attīstību, attīstījās ari multimediju lietošanas iespējas. Multimediji kļuva arvien populārāki un mūsdienās multimediju izmantošana ir ne tikai priekšrocība, bet pat standarta nepieciešamība visdažādākajās jomās, jo īpaši mājas lapu un blogu veidošanā.

Lai varētu uztvert multimedijus un tos patērēt, ir jāizmanto multimediju lietošanas ierīces. Tās ir dažādas datorizētas ierīces, kas ietver dažādus multivides līdzekļus. Plašāk izmantotie multivides līdzekļi ir sekojoši:

  • Optiskais diskdzinis audio un video disku atskaņošanai
  • Skaļruņi un citas audio izejas audio informāciju saturošu failu atskaņošanai
  • Mikrofons audio informācijas izveidei
  • Tīmekļa kamera video informācijas izveidei
  • Multivides programmatūra (piemēram, Windows Media Player) multimediju failu atskaņošanai
  • Atsevišķas multivides pogas (piemēram skaņas maiņas pogas) ērtai multimediju failu patērēšanai u.c.

Multimediju ierīcēm nav obligāti jāsatur visi minētie multivides līdzekļi, taču tiem ir jāapvieno daudzfunkcionāla informācijas vide. Visbiežāk multimediji tiek patērēti izmantojot personālos datorus, viedtālruņus, multivides magnetolas un citus multivides atskaņotājus.

Multimediji mūsdienās tiek izmantoti ļoti plaši. Tradicionālās satura formas, kā piemēram, drukāts vai digitāls teksts, vairs nespēj ieinteresēt auditoriju. Multimediji sniedz iespēju daudz atraktīvākā, interaktīvā veidā pasniegt informāciju, kas cilvēkus piesaista daudz vairāk. Multimediji dod iespēju uztvert pasniegto saturu daudz vienkāršāk. Reizēm video faili, audio faili, grafikas un animācijas spēj pavēstīt daudz vairāk nekā nebeidzami gari teksti, tabulas, diagrammas utt. Tieši tāpēc, multimediji tiek integrēti gan mārketingā, gan izglītībā, gan izklaidē gan daudz kur citur.